Opći uvjeti poslovanja i izjava o privatnosti

Informacije o trgovačkom društvu

KUPI ALAT j.d.o.o.  za trgovinu i usluge
Remetinec 187
42220 Novi Marof

Adresa elektroničke pošte:
info@kupialat.hr

Informacije:
info@kupialat.hr

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Varaždinu, broj : Tt-20/681-2
Privredna banka Zagreb d.d.
2402006-1100581806
IBAN HR8023400091111066859
Iznos temeljnoga kapitala: 10,00 kn (1,33 EUR) / u cijelosti uplaćen u novcu

MBS: 070176707
Matični broj: 05247535
OIB: 47736983577
EUID:  HRSR.070176707

Službenik za zaštitu osobnih podataka

KUPI ALAT j.d.o.o. će obrađivati Vaše podatke na siguran i zakonit način. Kako biste ostvarili gore navedena prava, te u slučaju upita i pritužbi vezanih uz korištenje i obradu vaših osobnih podataka, možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka tvrtke KUPI ALAT j.d.o.o

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

KUPI ALAT j.d.o.o, Službenik za zaštitu osobnih podataka

Remetinec 187, 42220 Novi Marof
Službena e-pošta: voditelj@kupialat.hr

Opće odredbe

Tvrtka KUPI ALAT j.d.o.o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni kupialat.hr, na Internetu. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice kupialat.hr Korištenjem Internetske stranice Krajnji korisnici iskazuju da se slažu s ovim Općim uvjetima poslovanja te pristaju na korištenje Internetske stranice kupialat.hr u skladu s njima. Pravo Korištenja Internetske stranice osobno je pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji  korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke KUPI ALAT j.d.o.o. te prihvaća da tvrtka KUPI ALAT j.d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Tvrtka KUPI ALAT j.d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, tvrtka KUPI ALAT j.d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik potvrđuje da je  suglasan i upoznat s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Tvrtka KUPI ALAT j.d.o.o. navodi Krajnjem korisniku: da ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 16 godina, Molimo vas da se suzdržite od uporabe ove Internetske stranice.

Tvrtka KUPI ALAT j.d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o privatnosti. Poradičega, savjetuje Krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja i Izjavi o privatnosti, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu  novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave o privatnosti, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene.

Krajnji korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve sa tim povezane troškove. Tvrtka KUPI ALAT j.d.o.o. nije odgovorno za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući,  klevetni, uvredljiv, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja tvrtke KUPI ALAT j.d.o.o., sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne svrhe.

Materijali koji se nalaze na Internetskoj stranici kupialat.hr pravo su tvrtke KUPI ALAT j.d.o.o., ili se koriste uz  odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVA DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, KOPIRANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, OBJAVLJIVANJE ILI MIJENJANJE INTERNETSKE STRANICE BEZ IZRIČITO PISMENOG ODOBRENJA TVRTKE KUPI ALAT J.D.O.O. STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje Općih uvjeta poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Internetska stranica sadrži materijale koji su zaštićeni dizajnom, žigom,  autorskim pravom, te informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na tekstove, fotografije, video materijale, grafiku, softver, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica kupialat.hr, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Krajnji korisnik ne smije prenositi, objavljivati, mijenjati, stvarati izvedenice, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, ili na bilo koji način iskorištavati sadržaj, ili u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može ispisivati, spremati i preuzimati  materijale koji su zaštićeni autorskim pravom ali samo u svrhu vlastite uporabe. Ne dozvoljava se ponovni prijenos, kopiranje, redistribucija, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke KUPI ALAT j.d.o.o. i nositelja autorskog prava.

Krajnji korisnik na Internetskoj stranici ne smije objavljivati, postavljati ili činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe pravima intelektualnog vlasništva, žigu, ili autorskom pravu bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Tvrtka KUPI ALAT j.d.o.o. nema obavezu izvješćivati Krajnjeg korisnika da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema koji nastaju u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na ovu Internetsku stranicu, Krajnji korisnik izjavljuje da je on nositelj prava nad tim materijalima i da to pravo izričito daje tvrtki KUPI ALAT j.d.o.o. vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti). Krajnji korisnik daje i drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala njihovu za svoju vlastitu uporabu. Time Krajnji korisnik daje pravo tvrtki KUPI ALAT j.d.o.o. da može mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji Krajnji korisnik učini dostupnim na Internetskoj stranici kupialat.hr.

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice kupialat.hr isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika tako da tvrtka KUPI ALAT j.d.o.o. ne jamči:

  • ZA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE ILI
  • ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPORABOM OVE INTERNETSKE STRANICE

 

Odgovornost Krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete ili moguće ozljede koje mogu biti uzrokovane kvarom, brisanjem, greškom, krađom, računalnim virusom, raskidom ugovora, izuzećem, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom, prekidom u komunikacijskoj liniji, promjenama ili zlouporabom zapisa, nemarom, neprikladnim ponašanjem, uništenjem ili neovlaštenim pristupom ili bilo kakvom drugom radnjom. Tvrtka KUPI ALAT j.d.o.o. nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Krajnjem korisniku. Tvrtka KUPI ALAT j.d.o.o. ni u kojem slučaju neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili zbog nemogućnosti korištenja Internetske stranice. Krajnji korisnik potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice.

Tvrtka KUPI ALAT j.d.o.o. uz prethodno navedene uvjete neće biti odgovorna za bilo kakve netočnosti, pogreške ili druge nedostatke, neizvornost ili neprikladnost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao niti za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, niti za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. KUPI ALAT j.d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Tvrtka KUPI ALAT j.d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakav sadržaj koji neovlašteni korisnik, korisnik ili pretplatnik, može postaviti na Internetsku stranicu. Tvrtka KUPI ALAT j.d.o.o. zadržava pravo izmjene, promjene, brisanja, prilagođavanja ili uklanjanja bilo kakvog sadržaja ako se ocjeni da je neprikladan.

Krajnji korisnik potvrđuje da svi komentari, privatne poruke ili diskusije ocjene koji su objavljeni na Internetskoj stranici kupialat.hr i na stranicama društvenih mreža kupialat.hr, su javne a ne privatne prirode, i da zbog toga djelatnici tvrtke KUPI ALAT  j.d.o.o. mogu nadzirati opisane komunikacije Krajnjih korisnika bez njihovog znanja i/ili eksplicitnog dopuštenja.

Krajnji korisnik neće smatrati odgovornim tvrtku KUPI ALAT  j.d.o.o. od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika.

KUPI ALAT  j.d.o.o. također može raskinuti poslovni odnos sa bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. KUPI ALAT  j.d.o.o. zadržava pravo ukinuti bilo koju zaporku ili korisnički račun Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje  KUPI ALAT  j.d.o.o. prema svojoj diskrecijskoj ocjeni smatra neprihvatljivim, ali i u slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika.

Korisnik može svoje komentare i upite poslati e-mailom, poštom ili pismeno, a KUPI ALAT  j.d.o.o. će poslati pismeni odgovor e-mailom ili poštom u zakonskom roku.

kupialat je registrirani žig tvrtke KUPI ALAT  j.d.o.o. pri ovlaštenim hrvatskim i međunarodnim tijelima, te su sva prava u odnosu na ovaj žig izričito pridržana.

kupialat.hr je registrirana domena tvrtke KUPI ALAT  j.d.o.o.

Tvrtka KUPI ALAT  j.d.o.o. ne jamči za korisnost, potpunost ili točnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu. Tvrtka KUPI ALAT  j.d.o.o. distributer je (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane i Krajnji korisnici.

Tvrtka KUPI ALAT  j.d.o.o. neće biti odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg savjeta, izjave ili mišljenja koja su objavljena na kupialat.hr internetskoj stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba tvrtke KUPI ALAT  j.d.o.o. Tvrtka KUPI ALAT  j.d.o.o. ni pod kojim uvjetima neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu ili gubitak nastalu tim što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem kupialat.hr Internet stranice. Na Krajnjem korisniku je sva odgovornost da ocijeni točnost, korisnost ili kompletnost bilo kojeg stava, savjeta, mišljenja, informacije ili drugog sadržaja koji je dostupan putem kupialat.hr Internet stranice.

Sjedište tvrtke KUPI ALAT  j.d.o.o. je u Novom Marofu, Remetinec  187, Republika Hrvatska. Pravni sporovi koji mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Varaždinu i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev proizašao iz ili koji je u vezi s ovim  Općim uvjetima poslovanja ili u vezi s njihovim provođenjem, te poslovnim odnosima s KUPI ALAT  j.d.o.o. u nadležnosti suda u Varaždinu.

Krajnji korisnik podrazumijeva i pravnu i fizičku osobu te sve koji imaju pravnu osobnost. Prava iz Zakona o zaštiti potrošača odnose se samo na potrošača prema definiciji iz tog zakona: „svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti“.

U daljnjem tekstu Općih uvjeta poslovanja umjesto termina Krajnji korisnik koristit će se termin Kupac, kada je između Krajnjeg korisnika i kupialat sklopljen Ugovor o kupoprodaji, dok će za primatelje kupialat promidžbenih poruka i/ili newslettera biti korišten termin Korisnik. Umjesto termina KUPI ALAT  j.d.o.o.biti će korišten termin kupialat, dok se termin kupialat koristi kao ime web stranice, Internet trgovine i sl.

 

Uvjeti korištenja usluga Internetske stranice kupialat.hr

Uspješna registracija Kupca je uvjet za korištenje kupialat Internet stranice. U okviru registracije Kupcu će biti ponuđen prihvat Općih uvjeta korištenja, čiji prihvat je preduvjet za korištenje usluga kupialat Internet stranice.

kupialat posebno poziva Kupca da pogleda sadržaj Izjave o privatnosti koja se nalazi u drugom dijelu ovih Općih uvjeta.

kupialat preporuča Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun kupialat. Preporuča se da se prilikom odabira znakova za lozinku kombiniraju velika i mala slova te brojevi i da se upotrijebi lozinka od najmanje šest znakova. Lozinka se preporuča promijeniti  periodično (barem jednom godišnje).

Jezik

Jezik komunikacije na kupialat.hr je hrvatski književni jezik.

Cijene

Cijene su izražene u službenoj valuti Republike Hrvatske, sadrže PDV.

Cijena robe za svaki proizvod utvrđena je pojedinačno. Upisivanje cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u nekoliko razina, ali postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, ne može se raditi automatski unos.

Zbog takvih izvanrednih situacija KUPI ALAT  j.d.o.o.  unaprijed se ispričava svojim Kupcima i Korisnicima jer će biti prisiljen ih obavijestiti o nastaloj situaciji i eventualnoj pogrešnoj cijeni za određeni proizvod, a Kupce o nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi Kupca.

Posebni oblici prodaje/Akcijska prodaja

KUPI ALAT  j.d.o.o. također će stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju odnosno organizirati posebne oblike prodaje drugih naziva.

Proizvodi će biti dostupni svim kupcima ili kupcima specificirane skupine. Uvjeti akcijskih prodaja biti će detaljno opisani, a posebno će biti opisano trajanje akcijske prodaje/posebnog oblika prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl.

Nakon proteka roka akcijske prodaje/posebnog oblika prodaje,  KUPI ALAT  j.d.o.o.neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju/posebni oblik prodaje kojem je istekao rok.

Narudžba

Proces naručivanja na kupialat Internet trgovini je opisan ovdje: kupialat.hr

Može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu kupialat dobavljača zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na kupialat Internet trgovini. Takva situacija je izvanredna i ne traje dugo.

KUPI ALAT  j.d.o.o. kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda poduzeti će sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse. U slučaju da kupialat dobavljač nema na raspolaganju naručeni proizvod o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupnje proizvoda s kupialat Internet trgovine koji je svojim karakteristikama najbliži proizvodu i koji je raspoloživ za isporuku. KUPI ALAT  j.d.o.o.otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije.

Tek kada je kreiran račun narudžba se smatra potvrđenom i valjanom.

Trajanje i raskid ugovora (jednostrani raskid ugovora od strane kupca)

Ugovor koji Kupac sklapa s KUPI ALAT  j.d.o.o.za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane kupialat te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, u slučaju da prethodno ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između kupialat i Kupca.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača fizička osoba Kupac ovlaštena je jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe ne navodeći razloge za to.

Proizvodi iz čl. 79.  Zakona o zaštiti potrošača isključuju pravo na jednostrani raskid ugovora o čemu će vas kupialat posebno upozoriti u ponudi konkretnog proizvoda. Preporuča se čitati opis proizvoda koji se otvara klikom na proizvod.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom linku. Ugovor možete jednostrano raskinuti koristeći obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju.

Vaš zahtjev za zamjenu ispravnog proizvoda (npr. neodgovarajuća boja proizvoda, neodgovarajući broj odjeće)  koji ste kupili smatra se jednostranim raskidom, pa Vas stoga molimo da u tom slučaju obavezno ispunite obrazac za povrat proizvoda koji ste dobili uz proizvod kako bismo znali da prilikom raskida želite zamjenu proizvoda. Proizvode (povrat ili zamjena) potrebno je dostaviti na adresu: KUPI ALAT j.d.o.o., Remetinec 187, 42220 Novi Marof.

U slučaju jednostranog raskida ugovora  bez zamjene proizvoda, postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena.

Kupac prema Zakonu o zaštiti potrošača članak 77. u roku od 14 dana od kada je trgovca obavijestio o svojoj odluci da raskida ugovor mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, te snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora. Ako kupac želi može se obratiti KUPI ALAT j.d.o.o. na info broj ili mail adresu voditelj@kupialat.hr radi pribavljanja  obavijesti o uvjetima, mogućnosti i načinu vraćanja proizvoda od strane kupialat. kupialat poziva kupca da kako bi se izbjegla oštećenja na proizvodu da se proizvod zapakira u originalnu ambalažu. Potrebno je učvrstiti dijelove ambalaže radi zaštite proizvoda, ako se radi o specifičnoj ambalaži (npr. stiropor i folija)

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe što je utvrđeno kao obveza potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora u zakonskom roku od 14 dana. KUPI ALAT  j.d.o.o. obavještava kupce da će umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda u odnosu na oštećenje ambalaže odnosno oštećenje proizvoda koje nije uzrokovano provjerom funkcionalnosti proizvoda utvrđivati za svaki vraćeni proizvod pojedinačno te će o utvrđenom obavijestiti kupca nakon primitka vraćenog proizvoda ako postoji potreba za naknadom.

kupialat preporuke vezane za proizvode, postupanje s proizvodima, preuzimanja proizvoda, a u vezi s jednostranim raskidom ugovora u zakonskom roku od 14 dana:

  • ako je ambalaža oštećena ne preuzimajte proizvod nego odmah dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati kupialat. AKO KUPAC U TRENUTKU PREUZIMANJA PROIZVODA NE REKLAMIRA OŠTEĆENJE AMBALAŽE DOSTAVLJAČU SMATRA SE DA JE PREUZEO PROIZVOD S NEOŠTEĆENOM AMBALAŽOM.
  • ako utvrdite oštećenje na proizvodu nakon skidanja ambalaže, sačuvajte originalnu ambalažu i u roku 14 dana od dana primitka robe kontaktirajte kupialat. Ako kupialat organizira prijevoz robe radi povrata, proizvod je potrebno zapakirati u originalnu ambalažu kako bi se izbjegla oštećenja na proizvodu. Ako se radi o specifičnoj ambalaži (npr. stiropor i folija) potrebno je učvrstiti dijelove ambalaže radi zaštite proizvoda.
  • slika proizvoda‎ prikazuje načelan izgled te način uporabe proizvoda kao i prezentaciju proizvoda kako to predviđa proizvođač. Slika ne prikazuje do detalja konkretan proizvod koji se isporučuje kupcu stoga kupialat preporuča kupcu da prilikom izbora proizvoda detaljno pregleda opis proizvoda i karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na Internet stranici kupialat i koji se dohvaćaju klikom na proizvod.
  • ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skidajte ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža smanjuje vrijednost proizvoda. U deklaraciji proizvoda koju dobivate uz proizvod su upute za otvaranje ambalaže bez oštećenja za tehničku robu.
  • pažljivo pregledajte proizvod, funkcionalnost, obilježja, njegovu prirodu (npr. pažljivo pregledajte knjigu, aktivirajte uređaj na bateriju ili na struju, provjerite funkcionalnost auto gume i felge s vulkanizerom, pregledajte funkcionalnost igračke,  pregledajte peć ili kamin na način da provjerite otvaraju li se vrata pravilno, odgovara li ispušna cijev otvoru na peći i stoji li peć ili kamin stabilno, pregledajte odgovara li krovna kutija ili nosač  vašem vozilu kod ovlaštenog auto servisa) ali nemojte proizvod koristiti ili njime rukovati ako namjeravate koristiti zakonsko pravo na raskid ugovora, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.

Rukovanjem/korištenjem proizvoda smatra se primjerice za odjeću – nošenje, za obuću - hodanje na otvorenom, za torbe i ruksake - prenošenje stvari, rasvjeta – montiranje, bazeni – punjenje vodom, alati – korištenje u njihovu svrhu. Rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.

kupialat obavještava kupce o specifičnim svojstvima pojedinih proizvoda kao što su: ugradbena rasvjeta za koje zbog njihovih karakteristika nije moguće provjeriti njihovu funkcionalnost bez rukovanja proizvodom npr. montiranja/stavljanja u funkciju/sastavljanja. Iz tog razloga kupialat neće biti u mogućnosti izvršiti povrat kupoprodajne cijene (u cijelosti ili djelomično) za ove proizvode u slučaju kada je za povrat naveden razlog: provjera funkcionalnosti jer sama provjera funkcionalnosti umanjuje vrijednost proizvoda time što se stanje proizvoda nepovratno mijenja.

kupialat obavještava kupce da su uređaji posebno označeni za profesionalnu upotrebu. Uređaji koji nemaju oznaku za profesionalnu upotrebu nisu predviđeni za profesionalno korištenje i ne preporuča ih se koristiti u profesionalne svrhe jer takva vrsta kvara nije pokrivena jamstvom te u tom slučaju trošak popravka snosi Kupac. Ako ovlašteni servis utvrdi da se radi o opisanoj vrsti kvara, kupialat neće moći preuzeti odgovornost niti trošak prouzrokovan postupanjem kupca protivno ovoj obavijesti.

kupialat preporuča kupcima da za rad obavezno kontaktiraju ovlašteni servis za proizvode koje je potrebno montirati/pustiti u rad jer proizvođači u pravilu osporavaju prava iz jamstva za proizvode koji su neovlašteno montirani/pušteni u radi, pa ni kupialat neće moći priznati posljedice.

kupialat ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda u slučaju da Kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena).
kupialat odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

Obavijest o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata kupac će primiti u roku od 10 dana putem maila, a povrat novčanih sredstava kupcu bit će izvršen najkasnije u roku od 5 dana od datuma upućivanja obavijesti kupcu.

Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva. Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći u Zakonu o zaštiti potrošača ( Narodne novine 41/2014, 110/2015, 14/2019).

Pisani prigovor, odgovor, obavijesti

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti prigovor kupialat.
kupialat  vam omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem pošte na adresu sjedišta Kupi Alat j.d.o.o., telefona 0917237766 ili putem maila info@kupialat.hr. Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. Kupialat će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

Načini plaćanja

kupialat Vam omogućuje kupnju odabranih proizvoda plaćanjem izravno putem interneta i to:

1. Plaćanje gotovinom po primitku pošiljke- pouzećem: 
Opcija plaćanja pouzećem Vam omogućuje da iznos narudžbe podmirite prilikom same dostave na navedenu adresu, tek kada robu vidite pred sobom. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke.

2. Uplatom na žiro račun prodavatelja
Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju e-mail adresu ćete dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune - putem banke, pošte, Fine ili sl.

Po zaprimljenoj uplati, poslat ćemo vam naručene proizvode.

  1. Jednokratnim online plaćanjem putem PayPala

Paypal je elektronička trgovina (e-commerce) koja je posrednik u plaćanju između kupca i prodavatelja kroz online sredstava transfera. Jedna od najvećih prednosti PayPal-a je što korisnik prilikom plaćanja u web trgovini ne ostavlja broj svoje kreditne kartice ili bankovnog računa te tako značajno smanjuje rizik od zloupotrebe osobnih informacija. Iz tog je razloga PayPal prihvaćen od strane korisnika kao siguran posrednik između dvije strane.

Svoj online račun možete otvoriti besplatno, a preko PayPal računa možete kupovati online, prebacivati novac, ali i primati novac preko interneta. Te usluge za vas kao Kupca su besplatne, a PayPal zarađuje tako što trgovcima naplaćuje proviziju po svakoj transakciji.

Ako želite otvoriti PayPal račun, potrebna vam je vlastita email adresa te kreditna ili debitna kartica.

 

Garancija i servis

Jamstvo, tehničke upute, upute za sklapanje te upute za uporabu nalaze se priložene uz proizvod, te u smislu čl.42. st 6 Zakona o zaštiti potrošača KUPI ALAT j.d.o.o. smatra da je Kupac time na jasan i razumljiv način unaprijed obavješten o svim podacima koje proizvođač utvrđuje potrebnim i vezanim uz proizvod kao i postojanju usluga koje se nude nakon prodaje.

Ukoliko uređaj trebate servisirati, molimo da provjerite dokumentaciju o ovlaštenom servisu koju ste dobili uz uređaj te postupite u skladu s uputama ovlaštenog servisa.

Ukoliko proizvod ima jamstvo te se na proizvodu pojavi kvar unutar jamstvenog roka kupac je ovlašten izravno kontaktirati ovlašteni servis u skladu s  uputama na jamstvenom listu.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam treba bilo kakvo pojašnjenje molimo da nas kontaktirate na telefon 0917237766 ili putem e-maila: info@kupialat.hr

Izjava o privatnosti

Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu registracije Kupaca Internet stranice kupialat.hr odnosno u procesu registracije Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama Internet stranice kupialat.hr. Izjava o privatnosti je sastavni dio Općeg uvjeta poslovanja kupialat i Općeg uvjeta poslovanja  kupialat tržnica.
KUPI ALAT  j.d.o.o. je pružatelj usluga Internetske stranice kupialat.hr i pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade KUPI ALAT  j.d.o.o. Novi Marof, Remetinec 187 (u daljnjem tekstu kupialat) obrađuje osobne podatke.

Kupci Internet stranice kupialat odnosno Korisnici primatelji obavijesti o proizvodima i akcijama kupialat upućuju se da pročitaju sve što je navedeno na njihovoj Internetskoj stranici  kako bi lakše razumjeli koji se podaci prikupljaju i obrađuju u tvrtci KUPI ALAT j.d.o.o., te u koju svrhu, temeljem koje pravne osobe, s kime ih i zašto dijeli, koje se zaštitne mjere provode, te koja su vaša prava koja su vezana za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te pravo na prigovor.

Svaki Kupac koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu voditelj@kupialat.hr 
Prilikom registracije Kupca odnosno kada se Kupac prijavi na Internet stranicu kupialat od strane Korisnika primatelja i dobije obavijesti o proizvodima i akcijama kupialat, Kupac potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.

Koju vrstu osobnih podataka prikuplja i obrađuje kupialat putem Internet stranice kupialat.hr?  

Prilikom registracije osobe za Kupca kupialat.hr Internet stranice, KUPI ALAT j.d.o.o. će od budućeg Kupca zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj, datum rođenja (opcionalno), korisničko ime i lozinka.

Prilikom registracije osobe za Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama kupialat.hr Internet stranice, KUPI ALAT j.d.o.o. će od  budućeg Korisnika zatražiti unos informacija o sebi (osobnih podataka) i to: ime (opcionalno) i e-mail adresu.

Davanje osobnih podataka je odluka Kupca odnosno Korisnika. Ako Kupac odnosno Korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.

Osim ovih podataka automatski prikupljamo podatke s vašeg računala, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na Internet stranicu kupialat.hr, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama.

Također možemo prikupljati informacije o klikovima i kupialat.hr stranicama koje su vam prikazane. kupialat preporuča Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun Internet stranice kupialat. Preporučamo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirati velika i mala slova te brojeve, te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

U koju svrhu kupialat prikuplja i obrađuje osobne podatke?  

kupialat prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupca Internet stranice kupialat.hr u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Kupaca koji pristupaju Internet stranici kupialat.hr, realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, te dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu kako bismo stalno unaprjeđivali svoje procese u interesu Kupaca, kako bi ponuda za Kupca bili individualnija te kako bi svoju ponudu proizvoda i usluga što više prilagodili navikama i potrebama Kupaca.
kupialat.hr prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama u svrhu slanja obavijesti, poziva na sudjelovanje u nagradnim natječajima putem e-maila, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje ste se prethodno prijavili, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, radi stvaranja korisničkog profila s ciljem individualnog primanja obavijesti, istraživanja tržišta te poboljšanja efikasnosti i kvalitete naših usluga.

Ne prikupljamo podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 16 godina, uklonit ćemo ih bez odgađanja. Maloljetnici mlađi od 16 godina ne smiju koristiti kupialat.hr Internetsku stranicu. Niti jedan dio Internetske stranice kupialat.hr nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 16 godina.

Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka?  

Kupac unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Općih uvjeta poslovanja i ove Izjave o privatnosti sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i usluga po izboru kupca na Internet stranici kupialat.hr, a koji je sadržan u Općim uvjetima poslovanja te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev Kupca radi realizacije kupnje proizvoda i usluga po narudžbi Kupca, te sklopljenog ugovora kojem je kupac kao ispitanih stranka.

Korisnik koji se prijavljuje za primanje obavijesti o proizvodima i akcijama unosom svojih podataka na Internet stranici kupialat.hr te dvostrukom potvrdom ispravnosti mail adrese, daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Privolu Korisnik može povući u svakom trenutku obaviješću na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka voditelj@kupialat.hr

S kojim primateljima kupialat dijeli osobne podatke?  

kupialat neće dijeliti osobne podatke Kupca odnosno Korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.
kupialat će kada to zahtijeva realizacija ugovora za kupnju proizvoda/usluga po narudžbi Kupca ili kada to zahtijeva važeći pozitivni propis RH podijeliti osobne podatke Kupca s:
1. Pružateljima usluga distribucije robe s kojima ima trajni ugovor te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte. Pružatelj usluga distribucije može od Kupca zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom osobnog preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome tko je preuzeo paket. Ako Kupac odbije dati ove podatke, paket mu neće biti uručen.
2. Pružateljima usluga ovlaštenog servisa u slučaju da Kupac podnese prigovor, reklamira proizvod te je potreban pregled proizvoda ili zatraži uslugu servisiranja proizvoda koji je kupio a sve u svrhu realizacije usluge popravka, servisiranja ili pregleda proizvoda od strane ovlaštenog servisa.
3. Corvus Info d.o.o. Zagreb, Buzinski prilaz 10 OIB 43069653701 koji je pružatelju usluge on-line autorizacije u svrhu procesiranja transakcija koje je inicirao kupac/korisnik usluge kupialat prilikom kupnje robe ili usluge na Internet stranici www.kupialat.hr U ovom slučaju dijele se osobni podaci: ime, prezime, e-mail adresa, broj mobitela, adresa, poštanski broj, grad , država. Obrada može trajati najdulje 13 mjeseci od dana provođenja pojedine transakcija odnosno dana terećenja
4. Pružatelju usluge informacijskog posredništva za elektroničke račune, jer kupialat je temeljem Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi obveznik izdavanja e-računa. U tu svrhu sklopilo je ugovor s ovlaštenim pružateljem usluge – informacijskim posrednikom preko kojeg se odvija razmjena podataka između izdavatelja i primatelja e-računa pravne osobe, kojom prilikom se obrađuju svi računi koje kupialat izdaje pravnim osobama i kojom će prilikom na javno dostupne kontakte biti kontaktiran kupac pravna osoba, od strane ovlaštenog Pružatelja usluga informacijskog posredništva, koji će zatražiti kontakt pravne osobe, službenu mail adresu, u svrhu dostave elektroničkih računa. Ukoliko je ta službena adresa koncipirana na način da sadrži osobno ime, pravna osoba će procijeniti hoće li ili ne dati taj kontakt.

Obrada osobnih podataka u procesu plaćanja kreditnim i debitnim karticama

kupialat u trenutku plaćanja na Internet stranici kupialat, kao uvjet plaćanja proizvoda i usluga kreditnim ili debitnim karticama traži privolu Kupca za aktivaciju procesa plaćanja putem trgovačkog društva Corvus INFO d.o.o. Zagreb, Buzinski prilaz 10. , pružatelja usluge procesiranja i naplate (kreditnih ili debitnih ) kartica, ugovornog partnera kupialat i Izvršitelja obrade osobnih podataka. U tu svrhu osobni podaci Kupca (ime i prezime Kupca, adresa Kupca, podaci s kartice Kupca) su privremeno pohranjeni kod Corvus INFO d.o.o. Zagreb, Buzinski prilaz 10, koji te podatke pohranjuje u skladu s PCI DSS certifikacijom, najvišim stupnjem zaštite i čuvanja povjerljivih podataka. Kupac aktivira proces procesiranja i naplate kartica potvrdom (klikom) na link „plati“.

kupialat ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti obrađuje osobne podatke unesene u svrhu procesiranja i naplate kartica. Upućuju se Kupci da se informiraju o obradi osobnih podataka od strane Corvus INFO d.o.o. na Internet stranici na kojoj se odvija proces plaćanja.
Opcija „Kupi odmah“ je opcija u kojoj Kupac daje posebnu privolu „klikom“ na posebno označeno polje „Zapamti moje podatke“ čime pristaje na aktiviranje ove opcije koja mu omogućava da ne unosi prilikom svake kupnje svoje podatke već to uz njegovu privolu radi sustav Corvus INFO d.o.o. Kupac u svakom trenutku ima mogućnost obrisati pohranjene podatke u ovoj opciji „Kupi odmah“ micanjem oznake s opcije „Želim koristiti moju spremljenu karticu za brzu kupnju“ na „Moj profil“, nakon čega će spremljeni podaci biti izbrisani od strane Corvus INFO d.o.o. te će Kupac prilikom sljedeće kupnje ponovno unositi podatke samostalno.

kupialat obavještava Kupca vezano uz gornju privolu na „Kupi odmah“ da Corvus INFO d.o.o. ne pohranjuje sigurnosni kod (CVV) s (debitne, kreditne) kartice Kupca. CVV je troznamenkasti ili četveroznamenkasti broj koji Kupac zasebno upisuje prilikom procesa plaćanja karticom. Taj broj će Kupac i dalje sam unositi kao dodatnu sigurnosnu provjeru. KUPI ALAT j.d.o.o. stoga upozorava Kupca da brine o podacima navedenim na kartici kako ti podaci ne bi bili dostupni trećim osobama te kako ne bi bili zlouporabljeni.

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni  

kupialat pohranjuje osobne podatke registriranih Kupaca Internet stranice kupialat na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija i šest mjeseci nakon prestanka registracije Kupca u kojem razdoblju će biti riješene eventualne reklamacije iz prethodnog razdoblja. kupialat pohranjuje osobne podatke registriranih Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija.

Pristup i ispravak osobnim podacima  

Kupac i Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim osobnim podacima po registraciji na stranici te pristupom na „Moj profil“ gdje Kupac može revidirati svoje osobne podatke koje je podijelio s kupialat. Kupac i Korisnik može zatražiti i dobiti od kupialat cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem e-mail poruke na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: voditelj@kupialat.hr

Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)  

Kupac i Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Kupac to može učiniti zahtjevom na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka voditelj@kupialat.hr i podaci će biti izbrisani bez odgađanja. Korisnik ima mogućnost podnošenja zahtjeva za brisanje u svakoj obavijesti koju primi od kupialat putem maila odnosno može poslati e-mail poruku na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka voditelj@kupialat.hr   u kojoj navodi da se njegovi osobni podaci izbrišu.

Pravo na prigovor  

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka voditelj@kupialat.hr Naravno imate pravo na prijavu nadzornom tijelu Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka  

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Kupca odnosno Korisnika i kupialat odvija sigurnim protokolom.  Zaštitu podataka kupialat uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako kupialat provodi zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice kupialat te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. kupialat se može odlučiti na pohranu osobnih podataka kod pružatelja usluga unutar EU a samo izvanredno izvan EU. To će učiniti samo ako za tu zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti i ako je ugovoreno jamstvo te pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Izmjena Izjave o privatnosti  

Ovu Izjavu o privatnosti, kupialat može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o privatnosti na kupialat Internet stranici. Zato kupialat poziva Kupce i Korisnike da povremeno pregledaju ovu Izjavu o privatnosti na kojoj će biti označene nove izmjene, ako ih je u prethodnom periodu bilo. Ukoliko se Kupac ili Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, upućujemo Kupca i Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu kupialat.hr     Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici kupialat.hr    Nastavak uporabe Internetske stranice kupialat od strane Kupca i Korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da Kupac i Korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Izjavu o privatnosti.

Pravila o postupanju s „kolačićima“  

Kolačići i druge tehnologije za praćenje mogu se koristiti na kupialat Internet stranici na razne načine npr. kako bi Internet stranica kupialat funkcionirala, za analizu prometa ili u marketinške svrhe.
Kolačić (eng. Cookie) je podatak male veličine koji web stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić dozvoljava web stranici da „zapamti“ akcije posjetitelja iz prethodnih posjeta. Većina preglednika dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik ih u svakom trenutku može obrisati  ili u pregledniku postaviti zabranu pohrane istih. Najčešći razlozi korištenja kolačića su: identifikacija posjetitelja, pamćenje specifičnih preferencija korisnika, pomoć pri unosu informacija koje su već unesene prilikom prethodnih posjeta, skupljanje podataka za analize te promotivne kampanje.
Kolačići se mogu klasificirati kao:
Privremeni kolačići (Session cookies)  - pohranjuju se na računalu , te se automatski brišu nakon zatvaranja web-preglednika. Omogućuju internetskoj stranici da dobije privremene podatke, poput komentara ili stanja košarice za kupnju.

Trajni kolačići (Persistent cookies) -  Ostaju u vašem web pregledniku i nakon zatvaranja i obično imaju rok isteka. Kupialat.hr koristi trajne kolačiće kako bi olakšali pristup registriranim korisnicima. Pohranjuju podatke kao što su korisničko ime i lozinka, što omogućuje da koristite funkcionalnost „zapamti me“ prilikom prijavljivanja, tako da ne morate upisivati korisničko ime i lozinku svaki puta kada posjećujete kupialat.hr
Kolačić od prve strane - oni dolaze s web stranice koju ste posjetili, a mogu biti privremeni ili stalni. Omogućavaju web stranicama da spreme podatke koji se koriste  kada korisnik ponovno posjeti web stranicu. Kolačići od treće strane - postoji nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće (Facebook, Instagram, Google Analytics i AdWords).
Ovi kolačići nisu postavljeni od strane kupialat.hr, te najčešće služe kao pomoć  pri tumačenju ponašanja korisnika i marketinške svrhe.
Koje su Vam opcije dostupne?
U postavkama pretraživača kao što su Internet Explorer, Safari, Firefox ili Chrome možete odrediti koje kolačiće želite prihvatiti a koje ćete odbiti. Mjesto na kojem možete pronaći postavke ovisi o vrsti Vašeg pretraživača. Putem opcije „pomoć“ u Vašem pretraživaču pronađite postavke koje trebate.

KUPI ALAT j.d.o.o.
Lidija Turković, direktor